Arkitektur

Olof Roslund 


Byggnadsingenjör 

Examen @ Nakademins Yrkeshögskola.

ORdesign AB tillhandahåller även konsulttjänster inom arkitektur.Vi jobbar med allt från skisser till färdiga bygghandlingar samt interiörlösningar och design.

Tidigare projekt är tex trappor, tilläggs interiör vid köksmontering. 


©ORdesign.se All Rights Reserved

00 46 70 754 20 22

info@ordesign.se