Arkitektur

Olof Roslund 


Byggnadsingenjör 

Examen @ Nakademins Yrkeshögskola.

ORdesign AB tillhandahåller även konsulttjänster inom arkitektur.Jag jobbar med allt från skisser till färdiga bygghandlingar samt interiörlösningar och design.
     VILLA HUMLAN

(ÖVEHÄRDE / VALBO)


TILLBYGNAD / OMBYGNAD AV RESTAURANG PÅ                                       FRÖSÅKERS GK


VILLA I BRUKSMILJÖ

(HÖGBO / SANDVIKEN)

FJÄLL LODGE (VEMDALEN)

VILLA I SKÄRGÅRDSMILJÖ

( FURUVIK GÄVLE)